Jaun?ka
102
0
Рейтинг: 0 из 10 (голосов:0)
Скачать книгу
Сообщить об ошибке

Название: Jaun?ka
Автор: Pamela Setrena
Жанр:
Формат: FB2, RTF, TXT, ePub
Качество: Отличное
Язык: Русский


Описание: Reiz, Jaungada nakt?, Alise uz jaut?jumu, ko vi?a grib?tu vair?k par visu, atbild: – V?los k??t jaun?ka! Atkl?jas, ka k??t jaun?kai nepavisam nav gr?ti. Tagad sievietei ar pieredzi ir j?prot izdz?vot vid? starp jaun?kiem draugiem, iek?roto darbu un, jo ?pa?i, attiec?b?s ar jaun?ku v?rieti, kur? vi?u dievina… St?sts par iedvesmu un uzdr?kst??anos. Ko izj?t sieviete, kad negaidot ieg?st jaun?bas sni

Загрузка...

Похожие книги и литература